Selecteer een pagina

Zoals toegezegd, gaan we op zaterdag 1 juli  jeu-de-boulen in Zwaag.

We zijn dan weer te gast bij Petanquevereniging de Bouledozers,

Leekerpad 8, 1689 VP Zwaag (Hoorn-Risdam).

De locatie ligt dicht bij de A7 en de provinciale weg N307 richting Enkhuizen (Westfrisiaweg) en is goed per auto bereikbaar. Bij het Leekerpad is voldoende parkeergelegenheid.

Kom je met OV pak dan op station Hoorn bus 133 richting Hoogwoud, halte Stijgbeugel (circa 500 meter)

 

De vereniging heeft materiaal beschikbaar en er zijn ook begeleiders voor instructies. Wij hopen uiteraard op mooi weer, maar bij slecht weer kan er ook binnen worden gespeeld.

Het globale programma luidt als volgt:

Inloop:       13.30 uur

Activiteit:  14.00 – 15.00 uur

Activiteit: 15.15 – 16.00 uur

Nazit tot einde: ca. 17.00 uur

De kosten voor deelname zijn € 5,00 p.p.  De ontvangst is met koffie en thee en er zal een muntje worden verstrekt voor een andere consumptie. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

In de loop van de middag wordt voor een bittergarnituur gezorgd.

Tot uiterlijk 29 juni a.s. kunnen belangstellenden zich voor deze middag opgeven via het e-mailadres franskoopmans@quicknet.nl of via de WhatsAppgroep

Jullie zijn van harte welkom!

Wij verzoeken alle deelnemers het bedrag van € 5,00 over te maken op bankrekening nr. NL30 INGB 0004 7958 39 ten name van F. Koopmans onder vermelding van “Jeu de Boules”

Wij gaan uit van een gezellige middag en we zien jullie graag op 1 juli in Zwaag. Tot dan!

 

Na afloop gaan we – voor eigen rekening – gezamenlijk eten bij het restaurant van het nabij gelegen Van der Valk hotel.

Het adres is: Westfriese parkweg 1,  1625 MA Hoorn.

Dit is uiteraard facultatief.

Wie mee wil, wordt verzocht om zich uiterlijk 28 juni a.s. hiervoor aan te melden via het e-mailadres franskoopmans@quicknet.nl of via de WhatsAppgroep.

Dit in verband met de reservering.

Met vriendelijke groet,

Greet, Ruben en Frans

(namens het team Regenboog 50+/WF)