Selecteer een pagina

Een afwisselende wandeling op 2e Paasdag in Hoorn

Rondwandeling langs de buitenkant van de historische stad Hoorn aan het IJsselmeer.  Een mooie wandeling die gedeeltelijk gaat door het historische centrum van Hoorn. Onderweg zal Rita het een en ander over de Hoornse geschiedenis vertellen. Halverwege maken we gebruik van de watertaxi om ons naar Oranje Buiten te brengen, het stadsstrand van Hoorn. Hier is tijd voor een uitgebreide lunch. Daarna wandelen we langs het IJsselmeer en de stadswal weer terug. Afhankelijk van het weer en het enthousiasme denken we om ca 15.30 uur weer terug bij het station te zijn.
Verzamelen: 11.30 uur Stationsrestauratie Hoorn CS
Vertrek: 12.00 uur
Horeca: aanwezig
Honden: aangelijnd toegestaan.
Organisatie: Vita+/Damespad
Contactpersoon: Rita Zwaan.

 

 

Op een mooie 2e paasdag in 2019……

 

Op de mooiste en zonnigste Paasdag ooit zijn 10 dames uit neergestreken in Hoorn om met elkaar te gaan wandelen. Ze komen uit Alkmaar, Amsterdam, Leiden, Loenen aan de Vecht, Amsterdam, Heiloo en Hoorn en hebben er zin in.
Welkom door Rita: Ik ben geen officiële stadsgids, maar omdat dit wel mijn stad is waar ik al 50 jaar woon en liefheb ga ik jullie vandaag mijn stad laten zien. In 15 “stappen” gaan we zigzaggend door de geschiedenis van Hoorn heen. Een stadswandeling kan niet zonder geschiedenis dus daar beginnen we mee.
De Geschiedenis van het Hoornse Station
Het motto van dit jaar is de Gouden Eeuw. Hoorn is groot geworden door de handel.In de tijd dat Hoorn niet meer was dan een nederzetting aan het water met veel boeren er omheen ging het vervoer per schip en schuit. In de Gouden Eeuw werden de schepen groter en de behoefte aan meer handel was onstuitbaar. De schepen voeren uit naar verre landen en brachten hun handelswaar mee. Toen in de 2e helft van de 19e eeuw het vervoer meer over land ging kwamen de eerste spoorlijnen in Nederland. Zo ook in Hoorn. Het station dateert uit 1883.  In Hoorn komen diverse lijnen samen. In 1884 aansluiting bij Zaandam en werd de spoorlijn verlengd naar Enkhuizen. Er kwam een spoorlijn naar Medemblik (Nu een museumstoomtram) en naar Alkmaar In 1913 werd zelfs een tramlijn naar Bovenkarspel-Grootebroek via Venhuizen opgericht. Maar die ging al snel weer ter ziele.

Geweld eindigt waar respect begint.
We staan even stil bij de vlindergedenksteen voor het vermoorde kind en komen aan op de Veemarkt. Tot aan de MKZ-crisis in 2001 was hier 2x per jaar een veemarkt voor koeien. Dat is verleden tijd.  Wat is gebleven zijn de groene afzetpaaltjes die dienst doen als fietsen rekken en de najaarsstoffenmarkt, waar taaitaaikoeien verkocht worden.  De Noorder- of Vrouwenkerk (1519)  laten we vandaag voor wat hij is. Hij was in de 18e en 19e eeuw in gebruik als armenkerk. Dat was zichtbaar aan de ruwhouten zitbanken en de eenvoudige preekstoel. Nu staat de kerk in de verkoop. Vandaag zullen we de kerken verder laten voor wat ze zijn. Jacob Blokker zag zijn kans schoon tot handel in huishoudelijke artikelen en begon op de Veemarkt in 1896 met zijn Blokkerwinkel. Het beeld Winkelende vrouwtjes is door de fa geschonken toen de Blokker 100 jaar bestond.In de verte is het Regenboogbankje te zien.

Levend Regenboogbankje in zwart/wit

We hadden een idee: We maken een levend Regenboogbankje. Goed plan, maar slecht uitgevoerd. Helaas liet het fototoestel het afweten zodat we slechts in zwart/wit nog enigszins herkenbaar zijn. Volgend jaar gaan we het opnieuw proberen.

 

 

 

Hoornse Hop
Het Hoornse Hop is ontstaan door landafslag in de voormalige Zuiderzee en is nu een inham van het Markermeer in het IJsselmeer. In de Gouden Eeuw (17e eeuw) was Hoorn een belangrijke havenplaats met veel scheepvaartverkeer over het Hoornse Hop. De strijd om het water is nog in volle gang. Het idee was in de naoorlogse opbouw om het hele  IJsselmeer in te polderen. Zo geschiede. Maar het laatste gedeelte, de inpoldering van de Markerwaard, stuitte op veel weerstand bij de bevolking en bij milieugroepen, zoals
Actiegroep Markerwaard NEE, Markermeer JA (1985) met als argument Behoud dit zoetwaterbekken voor droge tijden. De inpoldering werd stilgelegd. Maar ambtelijke plannen verdwijnen nooit helemaal in de prullenmand. Na 30 jaar komt de inpoldering opnieuw om de hoek kijken. Bij Lelystad worden nu de Marker Wadden aangelegd met dank aan de postcodeloterij.

Rode Steen
Het plein de Rode Steen was indertijd het bestuurlijk centrum van Hoorn. Het waaggebouw getuigt daarvan. Onder het plaveisel liggen de oudste bewoningssporen van Hoorn, begin 13e eeuw. Vanaf die tijd is Hoorn geleidelijk uitgegroeid tot een inwonertal van 16.000 in de zeventiende eeuw tot ruim 70.000 nu.Het gebouw uit 1632  waar nu het West-Fries Museum in is gevestigd is, was aanvankelijk de vergaderlocatie van het Statencollege van West-Friesland en het Noorderkwartier. De stadswapens zijn nog zichtbaar.In de nacht van zondag 9 op maandag 10 januari 2005 werden meer dan vijftig zilverwerken gestolen en 23 schilderijen. 5 schilderijen zijn teruggevonden in de Oekraïne. Gouverneur generaal J.P. Coen was de grondlegger van Batavia en in dienst van de  V.O.C. Hij is geboren in Hoorn (1587) en overleed in Batavia (1629).  J.P. Coen was een harde man en naar huidige maatstaven zou men hem zelfs als oorlogscrimineel kunnen betitelen. In de 17e eeuw waren de maatstaven anders dan nu en geweld was een normaal middel om een doel te bereiken al waren er zelfs toen al mensen in de 17e eeuw mensen die zijn harde optreden afkeurden. De vraag is of hij een standbeeld waardig is: naar huidige maatstaven niet. JP Coen is verweven met de geschiedenis van Hoorn. Deze geschiedenis kan niet uitgewist worden, maar wel worden toegelicht. Dat is dan ook precies wat de gemeente Hoorn heeft gedaan met een toelichting op de sokkel.

De haven
De hoofdtoren is in 1531 gebouwd op het Houten Hoofd.  Het is een verdedigingstoren en geldt als  baken voor de schippers. De havendijk maakt deel uit van de Westfriese Omringdijk.De beeldengroep Scheepsjongens van de Bontekoe is gemaakt naar een verhaal van Johan Fabricius over drie Hoornse scheepsjongens die met de VOC-kapitein Bontekoe naar Oost-Indië in 1618-1620 voerden. Hajo staat, Padde zit en Rolf leunt.
Visserseiland en Oostereiland
Om meer aanlegplaatsen te maken zijn twee landtongen kunstmatig aangelegd in de VOC tijd. Nu maken de cruiseschepen hier dankbaar gebruik van,  tot verdriet van Oud-Hoorn. Het Oostereiland kreeg veel bestemmingen waaronder de gevangenis (de Krententuin) de meest spraakmakende is geweest. Met een ophaalbrug was het een echte gevangenis. Hier ligt ook de Watertaxi afgemeerd. De watertaxi krijgt tzt een eigen steiger aan het Visserseiland. Het half uurtje varen met de watertaxi was een heerlijke onderbreking. Voor herhaling vatbaar.

De Halve Maen
Er zijn schepen die de loop van de geschiedenis hebben veranderd. De Halve Maen is daar één van. Het VOC-schip dankt zijn bekendheid aan de ontdekkingsreis die de Engelse kapitein Henry Hudson er in 1609 mee ondernam naar de Oostkust van Noord-Amerika. Deze reis gaf de aanzet tot de stichting van de kolonie Nieuw-Nederland en de nederzetting Nieuw-Amsterdam, het huidige New York.

 

Oranje Buiten
Oranje Buiten is het provisorisch stadsstrand van Hoorn. In het kader van de opwarming van de aarde en de verhoging van de zeespiegel wordt buitendijksgrond gewonnen en als recreatie beschikbaar gesteld. Oranje Buiten is daarvan een verrukkelijk voorbeeld.

Het Damespad trakteert ons op een verfrissend drankje en benoemt de vrouwen ter plekke tot ambassadeurs van het Damespad.
Tijd voor een heerlijke lunch.

Bossuhuizen

Het Hoornse Hop was in 1573 het toneel van de slag op de Zuiderzee. Hoorn koos voor de prins van Oranje maar de strijd was nog niet voorbij. De watergeuzen versloegen na dagen en nachten de Spaanse regeringsvloot onder leiding van admiraal  Bossu en namen hem gevangen. De reden van het succes had te maken met het soort schip, arrogantie, geluk en koppigheid. Op de gevel staat het verhaal te lezen als een soort stripverhaal. Jamie leest het  prachtig voor. Wij zijn een en al oor.

Oosterpoort /Gevangenis
De stadswallen zijn aangelegd ter verdediging van de stad. De stadsgrachten zijn nog in takt. De stad had 4 poorten w.o. de Oosterpoort uit 1578. Het huisje is er later opgebouwd en wordt nog steeds bewoond. De poort diende vele jaren als gevangenis.

De legende van Platte Tijs: In deze gevangenis heeft ook Platte Tijs gevangen gezeten. Een legendarisch figuur in Hoorn. Was hij een meedogenloze dief of een weldoener? Een Hoornse Robin Hood. Hij stal van de rijken om het onder de armen te verdelen. Dit werd door de autoriteiten niet gewaardeerd en hij werd gearresteerd.  Hij verzette zich bij zijn arrest zo hevig, dat tijdens dit gevecht zijn neus met een zwaard werd afgehouwen, vandaar de naam Platte Tijs. Toch verloor hij de strijd en werd gevangen gezet in deze Oosterpoort. Maar die nacht verboog hij de tralies van zijn cel en hij ontsnapte.  Toen hij echter weer werd gevonden en gearresteerd, reageerden de gerechtsdienaren extra fel en maakte hem een kopje kleiner. 

Maria-of Kruittoren (1508) is een onderdeel van de verdedigingswal. Hier werd het kruit bewaard en later ijsopslag. Ook had kalligraaf Joop Willems, hier jarenlang zijn atelier. Veel officiële documenten en diploma’s werden door hem getekend. Nu is het een B&B. De hofjes  Claesstapelhofje en Sint Pietershofje bewaren we voor de volgende keer. Het is mooi geweest voor vandaag.

Hoorn op z’n mooist!