Selecteer een pagina

Gelezen in het NHD d.d. 30 juli 2019: 

Geen subsidie voor regenboogregio West-Friesland, maar gemeenteraden blijven handen ineenslaan voor homoacceptatie

door Tanja Koopen, Bovenkarspel

West-Friesland krijgt als ’regenboogregio’ geen landelijke subsidie. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van OCW.

Niettemin blijft de regio de handen ineenslaan voor acceptatie van de lhbti, de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele medemens, benadrukt Marloes Verbaan van het CDA in Stede Broec. Op initiatief van het CDA manifesteerden Stede Broec, Opmeer, Koggenland en Drechterland zich als regenboogregio om zo als ’gemeente’ subsidie te krijgen voor beleid en activiteiten die deze gemeenschap op gebied van veiligheid en weerbaarheid verder kan helpen. Het ministerie noemt het als regio samen optrekken en plannen maken voor lhbti’ers ’ontzettend mooi’. Maar subsidie zit er niet meer in. De huidige samenwerking van 53 regenboogsteden, waar overigens Hoorn ook toe behoort, is voor vier jaar vastgelegd. Er is geen geld meer om nog extra lokaal beleid te subsidiëren. Iedere andere gemeente kan zich uitroepen tot regenbooggemeenten of -regio, maar moet er dan zelf voor kiezen hier ook extra middelen voor vrij te maken.
Jammer
Verbaan vindt het jammer dat subsidie er niet meer in zit. Maar zij is niet bang dat dit het verder ontwikkelen van beleid voor deze toch kwetsbare doelgroep in de weg staan. Hoorn heeft natuurlijk zelf een roze week, waarin allerlei regenboogactiviteiten worden ontwikkeld. Maar ook als regio zullen we ons blijven inzetten voor kwetsbare doelgroepen, waaronder deze. Daar stoppen we niet ineens mee. Het was het proberen waard om als regenboogregio meer financiën in de wacht te slepen. We blijven wel oog houden voor hun belangen en vooral voor acceptatie, want dat is nodig. En ik denk dat de samenwerking in West-Friesland alleen maar versterkt wordt.’’
Regenboogweek
West-Friesland heeft op 1 april 2019 de ’Intentieverklaring inclusief West-Friesland 2019-2022’ ondertekent en organiseert als regio jaarlijks activiteiten tijdens de regenboogweek West-Friesland, voorheen de roze week. In deze week valt de Coming Out dag, maar ook wordt de Paarse Vrijdagkant regionaal verspreid.Dit jaar is het de bedoeling hier een regionaal katern aan aan toe te voegen. West-Friese leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan hiervoor zelf aan de slag. Tweede vrijdag van december is elk jaar Paarse Vrijdag, waarop scholen uitdragen dat je mag zijn wie je bent.

NHD 1 aug. 2019