Selecteer een pagina

Deelnemende Organisaties

Deelnemende Roze organisaties in West-Friesland

Gezamenlijk vormen zij het Platform Platform Regenboog West-Friesland. Tevens heeft zij het beheer van de website www.lhbtiwestfriesland.nl

 

 • Regenboog 50 + WF
  Doelstelling: Versterking Sociaal netwerk  van  LHBTI-ouderen in Hoorn en omstreken en vergroting zelfredzaamheid.
  Contactpersoon: Frans Koopmans
  Email: regenboog50plus@ziggo.nl
 • LHBTI Hoorn – Noordholland
  Doelstelling: Activiteiten en “roze” hulpverlening voor LHBTI Hoorn en Noordholland.
  Contactpersoon: Sabine Kockx
  Email: lhbthoorn@gmail.com | Facebook
 • LHBTI Enkhuizen
  Doelstelling: Activiteitengroep voor LHBTI Enkhuizen en omstreken
  Contactpersoon: Brenda Timmer.
  Email: brentimmer@gmail.com | Facebook
 • Stichting Transgenders NH
  Doelstelling: Het in contact brengen van gelijkgestemden om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Partners en familie zijn van harte welkom.
  Contactpersoon: Melanie
  Email:melanie@kpnmail.nl  en  info@transgendersnh.nl Website www.transgendersnh.nl
 • Transgenders Hoorn
  Doelstelling: De bijeenkomsten van de Werkgroep Transgenders Hoorn zijn vooral gezelligheidsbijeenkomsten in een openbare gelegenheid ter bevordering van de emancipatie en acceptatie van de Transgender.
  Contactpersoon: Jolanda
  FB: Transgendershoorn
  Email: transgenderhoorn@gmail.com. Website: www.tent-werkgroephoorn.nl
 • Stichting Roze Senioren West-Friesland
  Doelstelling: Netwerkgroep Roze Senioren in West-Friesland, .
  Email: pe.broers@me.com
 • Kleurrijk Verbonden 
  Doelstelling: Diversiteit onder mensen beter zichtbaar maken en de acceptatie van LHBTQIplus in kerken bevorderen. Mensen voor elkaar zichtbaar maken en onderwerpen bespreekbaar maken. Wij doen dit d.m.v. vieringen en gesprekken in kerken en religieuze instellingen.
  Contactpersoon: Marjo Kuipers.
  Email: t.m.j.kuipers@ziggo.nl | Facebook
 • WFGay
  Doelstelling: WFGAY organiseert en stimuleert ontmoetingsavonden voor de West-Friese regenbooggemeenschap, meestal op de eerste zaterdag van de maand.
  Contactpersoon:  Hans Bruin
  Email: info@wfgay.nl  Website: www.wfgay.nl
 • Stichting Damespad.nl
  Doelstelling: wandelnetwerk voor Roze vrouwen
  Website: www.damespad.nl
 • Antidiscriminatiebureau voor NHN
  Doelstelling: Het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling door middel van hun kerntaken:
  1) Behandeling en registratie van meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelen.
  2) Monitoring: jaarlijks landelijke en gemeentelijke rapportage van het discriminatiebeeld,
  3) Aanvullend regionaal onderzoek naar niet gemelde discriminatie met beleidsadvisering aan gemeente en regionale instellingen,
  4) Voorlichting en trainingen, evenementen die gelijke behandeling bevorderen.
  Email: info@art1nhn.nl  Website: www.art1nhn.nl
 • Rainbownetwerk
  Doelstelling: Netwerk van jongerenwerkers, vertrouwenspersonen, leraren en allen die betrokken zijn bij hulpverlening aan jongeren in de zeven Westfriese gemeenten. Organiseert activiteiten en ondersteunt deze om de LHBT- acceptatie onder jongeren te vergroten.
  Email: info@art1nhn.nl | Facebook
 • Rainbowparty Werkgroep 14+ /Jongeren Centrum Inventas
  Vier keer per jaar organiseert jongerencentrum Inventas een Rainbow Party met jongeren. Inventas is onderdeel van Stichting Welzijn Stedebroec
  Adres: Raadhuislaan 16, 1613 KR Grootebroek. Tel. 0228-518048
  Contactpersoon/ coördinator: Jillis Vermeulen. Telefoon 0228-518048
  Email:   coordinator@jcinventas.nl    Website: www.jcinventas.nl/Rainbowproject
 • Making Sense Hoorn
  Doel: Making Sense Hoorn is een cultureel platform in de binnenstad van Hoorn voor jongeren. Contactpersoon: Elsbeth Francisca
  Email: elsbethfrancisca@hotmail.com | Facebook|www.makingsensehoorn.nl
 • Stichting Willen en Doen
  Doel: Voorlichting over HIV en Aids wereldwijd
  Contactpersoon: Wil Groot
  Email: willendoen@gmail.com | www.willenendoen.com